Artikelen

03.10.2022 Corona zorgde voor meer niet-urgente zorgvragen

De pandemie leidde ertoe dat meer mensen de huisartsenpost belden met vragen die niet direct zorg behoefden. Deze vragen gingen meestal over corona: mensen wilden vooral advies rond dit onderwerp.

Deze vragen konden dan ook door de triagist zelf beantwoord worden, zonder dat een huisarts geconsulteerd hoefde te worden.

Wat doet de triagist?

Een triagist is degene die mensen eerst aan de lijn krijgen. Hij of zij beoordeelt de ernst van de vraag, en wat er daarna moet gebeuren. De urgentiecategorieën lopen van ‘U0, uitval vitale functies’ tot ‘U5, geen kans op schade’. Deze categorieën zijn gekoppeld aan vervolgacties zoals een (telefonisch) consult en huisbezoek door een huisarts.

De categorie U4 of U5 werd vooral aan het begin van de coronapandemie vaker gegeven. Dit gold vooral voor patiënten tot 18 jaar. De triagist kon dan een zelfhulpadvies geven en de vraag volledig telefonisch afhandelen.

Onzekerheid bij ouders

Er is een goede verklaring denkbaar hiervoor. Corona maakte veel mensen onzeker. En dus ook bezorgder wanneer iemand klachten kreeg. Er waren dus ook veel bezorgde ouders, die zekerheid wilden over de gezondheid van hun kinderen.

Verschil tussen huisartsenposten

Overigens was er wel een verschil te zien tussen huisartsenposten: verschillende posten gingen anders om met de urgentieniveaus in relatie tot corona.

Dit had ook te maken met de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Dit is de standaard die door alle triagisten gehanteerd wordt. Maar verschillende triagisten weken hiervan af, omdat zij goed konden inschatten dat een lager urgentieniveau geboden was bij de coronagerelateerde vragen.

Auteur: redactie

Particuliere thuiszorg Naarden copyright © 2024