Artikelen

22.04.2023 Impactvolle boost voor wijkverpleging met 75 miljoen euro beschikbaar gesteld

De brancheverenigingen ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland hebben samen het IZA-fonds Wijkverpleging opgericht om de toegankelijkheid van de wijkverpleging te versterken. Het doel van dit fonds is om de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) aan te vullen. Zorgverzekeraars hebben maar liefst 75 miljoen euro beschikbaar gesteld om de wijkverpleging te ondersteunen, zodat de IZA-doelstellingen behaald kunnen worden.

Zorgaanbieders kunnen het budget besteden aan passende zorg, het versterken van lokale en regionale samenwerkingen in de zorgketen, het opleiden van nieuwe medewerkers en het aanpakken van regeldruk. Op de website van het fonds kunnen zij een aanvraag indienen voor een bijdrage, onder de voorwaarden van de brancheverenigingen.

Integraal Zorgakkoord (IZA)

Het fonds in een gevolg van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Daarin hebben partijen onder andere afgesproken om structureel meer geld in de wijkverpleging te steken. Ook zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de kwaliteit van de zorg, de verdeling van de werkdruk, de beschikbaarheid van GGZ buiten kantooruren en de samenwerking over de verschillende zorgdomeinen heen.

Toenemende vergrijzing

Vanwege de toenemende vergrijzing in Nederland wordt verwacht dat het aantal cliënten zal toenemen. Er zal, in ieder geval tot en met 2026, meer geld geïnvesteerd worden in de wijkverpleging. Deze extra gelden zijn volgens Wout Adema (directeur zorg van ZN) erg belangrijk, omdat de wijkverpleging voor een grote uitdaging staat: “Ruim een half miljoen cliënten is inmiddels aangewezen op wijkverpleegkundige zorg, en die groep zal verder groeien de komende jaren. Deze cliënten ontvangen zorg in hun eigen woning. Dat is heel waardevol. We willen met dit fonds voor de wijkverpleging concrete verbeteringen realiseren die de thuiszorg als werkomgeving aantrekkelijker maken, zodat de verzekerden blijvend kunnen vertrouwen op goede zorg thuis.”

Ook Caroline Beentjes, voorzitter ActiZ kerngroep Zorg Thuis, benadrukt het belang van investeren in de wijkverpleging. Volgens haar is de wijkverpleging “de spin in het web” van thuiswonende kwetsbare mensen: “Als één van de weinige beroepsbeoefenaren die achter de voordeur komen, hebben wijkverpleegkundigen een belangrijke rol in het thuis kunnen blijven wonen van mensen en het voorkomen van zwaardere zorg.”

“Boost” voor wijkverpleging

Hans Buijing, bestuurder Zorgthuisnl, ziet de oprichting van het IZA-fonds ook als een meerwaarde voor de zorgsector: “Deze ‘boost’ is hard nodig voor de wijkverpleging. Zorgaanbieders zelf hebben weinig financiële investeringsruimte, waardoor zij de gelden uit dit fonds goed kunnen gebruiken. Als ActiZ, ZN en Zorgthuisnl hebben we de afgelopen maanden constructief samengewerkt om dit fonds op te richten. We houden deze samenwerking vast!”

Auteur: redactie

Particuliere thuiszorg Naarden copyright © 2024