Nieuws

02.05.2024 Een boete krijgen van de huisarts? Bij steeds meer huisartspraktijken is het de realiteit

Een “boete” ontvangen als je niet komt opdagen bij je afspraak met de huisarts? Het zou tegenwoordig zo maar kunnen. Steeds meer huisartspraktijken hanteren een zogenaamd no-show tarief (ook wel wegblijftarief genoemd). Volgens huisarts Paula Kokje, die haar eigen praktijk heeft in Oud-Beijerland, zijn er beduidend minder no-shows nu de rekening voor het niet op komen dagen bij de patiënt ligt.

 

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) adviseerde Kokje om een wegblijftarief in te voeren. De boete die mensen hiervoor ontvangen wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Sinds oktober 2023 geldt er in haar praktijk een standaard wegblijftarief van 15 euro. Is het consult twintig minuten of langer? Dan betalen patiënten het dubbele.

Aantal no-shows neemt toe

Kokje heeft niet zomaar aan de bel getrokken: “We merkten dat steeds meer mensen niet kwamen opdagen.” En dat is niet alleen bij haar praktijk aan de orde: ook even verderop, bij het Medisch Centrum Molenaar, is er veel sprake van no-shows. Bij dit centrum zijn vijf huisartsenpraktijken in de Hoeksche Waard aangesloten: “Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet verschijnt. Daarmee gaat onnodig veel tijd verloren.

Bewustwording creëren

Huisartsen hopen met het wegblijftarief meer bewustwording bij de patiënten te creëren, zodat de kostbare tijd besteed kan worden aan patiënten die de zorg wél hard nodig hebben. “De druk op de huisartsenzorg is groot. Dan ben je extra zuinig op de plekken die je hebt. Wegblijven betekent een plek bezet houden die had kunnen worden ingezet om een andere patiënt zorg te bieden”, aldus LHV-woordvoerder Monique Roedoe.

Waarschuwingen en boetebrieven

Maar, wanneer kun je een boete verwachten? Patiënten dienen een afspraak minstens 24 uur van tevoren af te zeggen of te verplaatsen. Is dat niet het geval, dan ontvangen ze eerst een waarschuwing en bij de tweede keer een boetebrief. De hoogte van dat bedrag is bij iedere praktijk, en afhankelijk van de afspraak, verschillend. Bij de huisartsenpraktijk van Kokje wordt het boetegeld goed besteed: “Het geld doneren we aan Artsen zonder Grenzen, omdat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is een arts te kunnen raadplegen.”

Verschillende meningen

Toch zijn er ook huisartsen die een wegblijftarief (nog) niet nodig vinden. Zo zegt een assistente bij Huisartsenpraktijk Heinenoord: “Wie een afspraak niet nakomt, bellen we gelijk op. Of ze toch niet nog kunnen komen. Vaak lost het zich zo al op.” Ook huisarts Joost Klokkenburg ziet nog geen noodzaak om een wegblijftarief in het leven te roepen bij zijn patiënten. Wanneer iemand niet op komt dagen, kan hij de vrijgekomen tijd nog goed besteden: “Ik heb altijd wel iets dat ik kan doen.”

Auteur: redactie

Particuliere thuiszorg Naarden copyright © 2024