Nieuws

18.01.2018 Functie zorgbestuurder steeds minder populair

De functie zorgbestuurder lijkt steeds minder populair te worden, als gevolg van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Het jaarinkomen voor een bestuurder in 2018 is ongeveer even hoog als dat van managers in de laag net onder de raad van bestuur. Ook de maximale vertrekpremie voor een bestuurder is niet langer aantrekkelijk, vergeleken met de premie van een hogere professional in loondienst.

Headhunters merken dan ook dat er steeds minder geïnteresseerden zijn voor de bestuurslid-functie. Toch zijn er veel dertigers en veertigers die nu als consultant werken, en die openstaan voor een functie in de zorg. Headhunter Klaus Schmitt zegt in Zorgvisie magazine dat diversiteit in achtergrond en vorming belangrijk is voor een goed bestuur. Het is bijvoorbeeld niet wenselijk dat alle bestuurders dezelfde opleiding hebben gevolgd. Helaas komen er ook vanuit het bedrijfsleven steeds minder geschikte kandidaten vanuit de functie van zorgbestuurder.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Particuliere thuiszorg Naarden copyright © 2024