Nieuws

23.11.2022 Steeds meer basisartsen stellen een vervolgopleiding uit

Steeds meer basisartsen willen eerst promoveren of praktijkervaring opdoen, voordat ze aan een vervolgopleiding beginnen. Sinds 2019 is de gemiddelde duur tussen het behalen van het artsexamen en het starten met een vervolgopleiding toegenomen met 6 maanden. Dat blijkt uit een vragenlijst die werd uitgezet onder basisartsen door onderzoeksinstituut Nivel in opdracht van het Capaciteitsorgaan.

Van alle basisartsen die werden aangeschreven om deel te nemen aan de enquête, heeft 21 procent geparticipeerd aan het onderzoek. Daarnaast zijn de analyses tot stand gekomen met cijfers en gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de bevindingen van eerdere peilingen.

Eerst promoveren en dan praktijkervaring

Uit al deze data blijkt dat basisartsen nu gemiddeld 3,5 jaar wachten met het solliciteren naar een opleidingsplaats, nadat ze hun artsexamen hebben gehaald. De artsen geven aan dat zij de noodzaak voelen om eerst te promoveren of praktijkervaring op te doen. Aan de ene kant, omdat er veel ervaren concurrenten zijn rondom bepaalde vervolgopleidingen. Aan de andere kant willen ze zeker zijn van hun keuze, voordat ze beginnen aan een opleidingstraject.

Vrijwel alle basisartsen (97 procent) die wachten om te starten bij een vervolgopleiding, zijn al wel werkzaam in de gezondheidszorg. Daarnaast geven de cijfers van de enquête aan dat basisartsen nu vaker de voorkeur geven aan een specialisme in de eerste lijn of het sociale domein.

Een klein groepje basisartsen volgde wel een opleiding, maar besloot te stoppen. De twee belangrijkste oorzaken hiervan waren de hoge werkdruk en werktijden tijdens de studie. Bovendien wordt het niet kunnen wisselen van functie als belangrijke reden genoemd om te stoppen met de vervolgopleiding.

Auteur: redactie

 

Particuliere thuiszorg Naarden copyright © 2024